Перспективи за интеграция и синергични ефекти на европейската трансформация в страните обект на политиките на ЕС по разширяване и добросъседство

В края на 2007 г. Центърът за икономическо развитие разработи доклад на тема: Икономиката на България (Макроикономика, Социална политика, Финансови услуги) като основна дейност по проекта.

Главните цели на изследователския проект са:

  • Да направи основен преглед на процеса на политическа и икономическа трансформация в разглежданите страни за периода 1990-2006,
  • Да направи оценка на процеса на реформи и въздействието на европейската интеграция и законодателство върху него,
  • Да даде прогнози за периодите 2007-2010 г. и 2010-2015 г. в съответствие с насоките за развитие на разглежданите страни, включително перспективите за конвергенция и членство в ЕС.

В проекта са включени да участват следните страни:

  • Двете най-нови страни-членки на ЕС: България и Румъния;
  • Южни съседи на ЕС: Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска, Македония, Черна Гора, Сърбия;
  • Източни съседи на ЕС: Молдова, Русия, Украйна и Беларус.

В проекта се разглеждат поотделно следните три аспекта:

  1. A. Политическа трансформация
  2. B. Икономика
  3. C. Отношения с ЕС

Трите предварителни текста по тези теми бяха обсъдени на кръгла маса, организирана от Центъра за изследване на разширяването на ЕС (http://web.ceu.hu/cens/index.html ) към Централноевропейския университет (http://www.ceu.hu/home) в сътрудничество с Центъра за икономическо развитие и Центъра за либерални стратегии (http://www.cls-sofia.org/cgi-bin/public/index.cgi ).

Кръглата маса се състоя на 14 февруари 2008 г. в Центъра за икономическо развитие.

Модератор на събитието беше Петер Балаш (Директор на Центъра за изследване на разширяването на ЕС).

Представените текстове, автори и рецензенти са както следва:

1.     Процес на политическа трансформация в България

Автор:

Даниел Смилов

Рецензенти: Румяна Коларова (Софийски университет), Димитър Димитров (Софийски университет), Милен Любенов (Софийски университет)

2.     Икономиката на България (Макроикономика, Социална политика, Финансови услуги)

Автори:

Л.Дудева, А.Дамянова, М.Цветковска, Б.Джелепова, Т.Давидкова, М.Вършилова, Р.Ганева, К.Ганев, Г.Михайлов, Г.Попчев

Рецензенти: Андраш Инотай (Генерален директор, Институт за световна икономика, Будапеща (макроикономика)Иванка Петкова, Председател, Институт за икономическа политика  (финансови услуги)Калин Маринов, Институт за икономическа политика (социална политика)

3.     Отношения на България с ЕС

Aвтори:

Георги Ганев, Антоанета Приматарова,

Рецензенти: Космина Танасио (Американски университет в България)Весела Чернева (Редактор, списание Foreign Policy)Десислава Петрова (Институт за икономическа политика)

В резултат на проекта ще бъде публикувана книга за всяка една от участващите страни.