Месечни прогнози за Агенция Блумбърг

През април 2005 г. ЦИР беше поканен от Агенция Блумбърг да се присъедини към екип от поне 6 български експерти-анализатори, които предоставят ежемесечно експертни предвиждания за някои основни макроикономически показатели като индекс на потребителските цени и текуща сметка за предходния месец и тримесечно/годишно за брутен вътрешен продукт за съответния предходен период. Няколко дни преди излизането на официалните статистически данни Агенция Блумбърг публикува за своите клиенти отделните експертни оценки, определя тяхната медиана и впоследствие ги сравнява с официалните данни, което дава възможност да се сравни и чия прогноза е била най-точна. Участието на ЦИР в проекта се координира от Лиляна Дудева – Главен експерт/Икономическа статистика – L.Doudeva@ced.bg.