Либерализиране на търговията в България

Проектът е спонсориран от Дирекция „Търговия““ на ОИСР в рамките на дейността на Центъра за сътрудничество със страни не-членки (www.oecd.org) във връзка с организирането на кръгла маса в Париж през юли 2000 г. Основната цел на проекта е да се оцени направеното в областта на либерализирането на търговията в България през последните 10 години и да се определят основните фактори