Създаване на Община модел в Разлог. Модул: Подобряване на управлението чрез стимулиране на партньорства между бизнеса и местната власт

Проектът се осъществи с подкрепата на ПРООН /www.undp.bg/В партньорство с Бизнес клуб “Места” www.bcmesta.bgЦелта на проекта е оказване на подкрепа за общинското ръководство в Разлог в процеса на подобряване на местното управление чрез изграждане на партньорства с бизнеса. Резултатите от подобно сътрудничество са: ускоряване на икономическото развитие, стимулиране на бизнеса, решаване на социални проблеми и подобряване  качеството на живот. Проектът е осъществен през 2003 година.Центърът за икономическо развитие предостави на местното ръководство необходимата помощ и експертиза за осъществяване на преки контакти между бизнеса и местните власти, основани на активно публично – частно партньорство. Това даде възможност на предприемачите да се почувстват по-силно ангажирани в процеса на решаване на икономическите и социалните проблеми в общината, мотивира в по-голяма степен местните бизнес лидери да си сътрудничат с общинското ръководство и централната власт при търсенето на добри решения за икономическото развитие на региона. Дейностите осъществени в рамките на проекта включват:Създаването на Клуб на местните бизнес лидери. В рамките на дейността на клуба бяха организирани 5 срещи на местния бизнес и местните власти с представители на правителството и водещи експерти. Членовете на Клуба дискутираха актуални проблеми и политики, свързани с икономическото развитие на общината. Определен и финансово подкрепен от ПРООН беше демонстрационен проект. Формулирани бяха препоръки към местното ръководство и бизнеса за подобряване на бизнес климата и икономическото развитие на района. Лице за контакт:Анелия Дамянова, доктор по икономикаE-Mail: A.Damianova@ced.bg