Новини

Нов аналитичен доклад с препоръки Ролята на синдикатите от Централна и Източна Европа за възходяща конвергенция на социалните стандарти от Мария Прохаска

ARTUS_Policy Paper_BG_November 2020 (6)

>>>>>

Нова публикация

ЦИР публикува доклад на тема“Европейските измерения на дейността на българските синдикати“ /на английски/

>>>>>

Проект „Ролята на синдикатите от новите страни членки на ЕС за постигане конвергенция на социалните стандарти със страните от Западна Европа“

Центърът за икономическо развитие изпълнява партньорски проект посветен на ролята и значението на синдикатите от новите страни членки на ЕС в сравнение със синдикатите от страните от Западна Европа. Целта на проекта е да изследва степента на интеграция на синдикатите от Централна и Източна Европа в общото европейско профсъюзно пространство и да очертае рамката за […]

>>>>>

Приключи проектът за новите форми на работа и индустриалните отношения

Центърът за икономическо развитие приключи успешно изпълнението на дейностите по проекта за новите форми на работа и индустриалните отношения.

>>>>>

Пресконференция по проект „Нови форми на работа“ на 9 юли 2019 г.

Центърът за икономическо развитие организира пресконференция по проекта „Нови форми на работа“ на 9 юли 2019 г. от 11 часа в пресклуба на Българската телеграфна агенция.

>>>>>

Международна конференция по проект „Нови форми на работа“

На 13 юни 2019 г. в Букурещ се състоя международна конференция по проекта за новите форми на работа. На нея бяха представени и дискутирани националните доклади от всички страни участнички, както и изводи и препоръки от значение за всички. Нови форми на работа в България – национален доклад (свали документа)

>>>>>
Post Image

Наръчник за социалните партньори по темата за новите форми на работа /Въпроси и отговори/

Центърът за икономическо развитие подготви и публикува в Интернет нова публикация – Наръчник за социалните партньори по темата за новите форми на работа /Въпроси и отговори/. Изданието е достъпно на следния линк: Novi formi_May_2019_BG-rev

>>>>>

Предстоящо

През месец април 2019 Центърът за икономическо развитие ще отпечата на български и английски език публикация на тема: „Новите форми на работа в България“.

>>>>>

Уебинар: 26 февруари 2019

На 26 февруари 2019 г. от 16.30 часа българско време ЦИР проведе уебинар на тема: „Заетост в онлайн платформите. Нови форми на работа“. Гост-лектор ще бъде г-н Матиас Шафер, ръководител на екип Икономическа политика, Фондация „Конрад Аденауер“-Германия.

>>>>>

Основни изводи от националното проучване.

Все още в България категорично преобладават наетите работници и служители по класически трудов договор. Постепенно се оформя и групата на самонаетите лица, от средите на които са и представителите на новите форми на работа. Новите форми на работа ще продължат да навлизат в българската практика, но не много бързо и масово.

>>>>>