Тематични области

1. Конкурентоспособност и икономически растеж
2. Информационни и комуникационни технологии. Иновационна политика.
3. Инфраструктура: енергетика и транспорт
4. Пазар на труда. Социално осигуряване и политика.
5. Икономическа статистика
6. Политика към предприятията. Бизнес среда
7. Финансов сектор
8. Икономика на здравеопазването
9. Публични финанси
10. Икономическо развитие на българските региони
11. ВИО на България. Чуждестранни инвестиции.
12. Туризъм
13. Селско стопанство
14. Екологична политика
15. Обществени поръчки. Борба с корупцията.
16. Строителство и недвижими имоти