Приключи проектът за новите форми на работа и индустриалните отношения

Центърът за икономическо развитие приключи успешно изпълнението на дейностите по проекта за новите форми на работа и индустриалните отношения.