Партньори

Мрежа на НПО в областта на икономическата политика

В резултат на изпълнение на проект по ОПАК, Договор № 08-23-195-C от 27.08.2008 г., Дейност № 6 „Създаване на мрежа на НПО в областта на икономическата политика” беше създадена мрежа от икономически НПО. Изградената мрежа ще продължи да работи по разработване на икономически и регионални политики, както и ще съдейства на регионалните власти при формиране на управленски решения.

В мрежата участват следните организации:

  • Агенция за Регионално развитие и Бизнес център 2000, Монтана

електронен адрес: http://arrbc-montana.org/

  • Регионално сдружение на общини „Янтра”, гр. Велико Търново

електронен адрес: http://www.ram-yantra.eu/index_bg.htm

  • Сдружение Европартньори, гр. Добрич

електронен адрес: www.europartnersbg.org/index.html

  • Сдружение „Клуб Отворено общество” – Сливен

електронен адрес: http://www.ethnos.bg/index.php?TPL=2&SID=118

  • Сдружение Агенция за регионално развитие – Велинград
  • електронен адрес: http://cbivel.org/
  • Бизнес център „Места” – Разлог

електронен адрес: http://www.bcmesta.bg

 

Европейска мрежа на институти, работещи в областта на икономическата политика

Центърът за икномическо развитие бе приет за редовен член на Европейската мрежа на институтите, работещи в областта на икономическата политика (ENEPRI).

Асоциация за политика на Отворено общество (PASOS)

Центърът за икономическо развитие е сред учредителите на Асоциацията за политика на Отворено общество и неин редовен член.

Виртуален информационен киоск на Световната банка

http://www.stockholm-network.org

Стокхолмската мрежа представлява „едно гише“ за организации, които имат за цел да работят с най-добрите политици и аналитици в Европа. Тази уникална мрежа от 130 пазарно ориентирани аналитични центрове в Европа и извън нея, притежава капацитет да формира послания на място, да представя местно разработени глобални послания, в рамките на ЕС и извън него. Посредством членство в Стокхолмската мрежа – като организация или в лично качество – получавате достъп до европейските политически анализи от най-добро качество, имате възможност да водите дебати и да променяте климата на идеи в Европа, имате шанс да  срещнете ключови участници, които ще водят и формират дебатите на утрешния ден.

***

Американска агенция за международно развитие (USAID)
Британски Ноу Хау Фонд, София
Британско посолство, София
Германско дружество за техническо сътрудничество (GTZ) GMbH
Делегация на Европейската комисия в България
Джърман Маршал Фонд, САЩ
Европейска банка за възстановяване и развитие (EBRD)
Европейско движение в Сърбия (EMIS),Сърбия и Черна гора
Изследователски център Праксис, Естония
Инициатива за местно управление, Унгария
Институт за икономически прогнози, Румъния
Институт за международни отношения, Хърватия
Институт за управление Изток-Запад (EWMI), САЩ
Институт за устойчиви общности, САЩ
Институт ЕвроБалкан, Македония
Институт Отворено общество, Ню Йорк/Будапеща
Консултантска група СиПиАй ОКО, Македония
Литовски институт за свободна пазарна икономика (LFMI), Литва
Международен център за икономически растеж, (ICEG), САЩ
Международна асоциация на научните паркове, Испания
Мениджмънт системс интернешънъл (MSI), САЩ
Мултинешънъл стратеджис (MNS), САЩ
Организация за индустриално развитие към ООН (UNIDO)
Организация за икономическо сътрудничество и развитие
Пакт за стабилност
Програма за развитие на ООН (UNDP)
Световен икономически форум, Давос
Световна банка (The World Bank)
Фондация СТАР, САЩ
Фрийдъм хаус, САЩ / Унгария
Център за европейски изследвания, Белгия
Център за икономически изследвания, Албания
Център за икономическо развитие, Словакия
Център за международно развитие (CID), Харвард, САЩ
Център за международно частно предприемачеството (CIPE), САЩ
Център по предприемачество, Сърбия и Черна гора
Център за социално-икономически анализи (CASE), Полша
Японска агенция за международно сътрудничество (JICA)

***

Агенция за малки и средни предприятия
“Албена” АД
Асоциация на индустриалния капитал в България
Балкански институт по труда и социалната политика
„Булбанк“ – АД
Българска асоциация за регионално развитие
Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване
Българска стопанска камара
Българска търговско промишлена палата
“Българска фондова борса – София” АД
“Българска холдингова компания” АД
„Дарик радио“ АД
„Златни пясъци“  АД
Институт за образователни политики и изследвания
„КЦМ“ – АД
Министерство на енергетиката и енергийните ресурси
Министерство на икономиката
Министерство на труда и социалната политика
Министерство на финансите
Национален осигурителен институт
Национален статистически институт
“ОББ” – АД
Политическа академия за Централна и Югоизточна Европа
“Рила Солюшънс” – АД
Съюз на работодателите в България
Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
Фондация за развитие на предприемачеството
Фондация „Отворено общество“ – София
Център за изследване на демокрацията