Обучение на тема „Европейските работнически съвети в Централна и Източна Европа“

На 9 юли 2021 г. Центърът за икономическо развитие съвместно с Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ проведе обучение на тема „Европейските работнически съвети в Централна и Източна Европа“. В него участваха представители на отраслови синдикални федерации и представители в европейски работнически съвети.По-долу можете да видите програмата на обучението.

Програма-Обучение-КНСБ-9 юли 2021