Новите форми на работа – развитие на проекта

През периода юли-септември 2018 година по поръчка на ЦИР социологическа агенция ЕСТАТ проведе национално представително изследване на тема „Новите форми на работа и заетост“.