Нова публикация

ЦИР публикува доклад на тема“Европейските измерения на дейността на българските синдикати“ /на английски/