Аналитичен доклад с препоръки по темата за европейските работнически съвети и опита на България

Центърът за икономическо развитие подготви аналитичен доклад с препоръки по темата за европейските работнически съвети и опита на България.

Линк към публикацията виж тук – Nat Assess Report_BG_Final.