Адаптиране на индустриалните отношения към новите форми на работа

Центърът за икономическо развитие е партньор за България по проект „Адаптиране на индустриалните отношения към новите форми на работа“, финансиран от DG Employment, Social Affairs and Inclusion-European Commission.

В проекта участват организации от Румъния, Полша, Хърватия, Чехия и Македония.