Телеуъркинг: нов начин на работа и живот

1. Представяне на проекта
2. През месеците май и юни 2012 г. Центъра за икономическо развитие разработи доклад свързан с българското трудово законодателство в сферата на специфичните трудови правоотношения при работата от разстояние и европейската практика.
3. В периода 26-31 август 2012 г. беше организирано учебно посещение в Естония. Основната цел на посещението беше да се изследва естонския опит в областта на гъвкавите форми на заестост на пазара на труда.
4. РАБОТНА СРЕЩА/ОБУЧЕНИЕ НА ЕКСПЕРТНО НИВО
5. РАБОТНА СРЕЩА/ОБУЧЕНИЕ НА ЕКСПЕРТНО НИВО
6. ГЪВКАВИТЕ ФОРМИ НА ЗАЕТОСТ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
7. Сравнителен анализ за състоянието на гъвкавите форми на заетост в България, Естония и ЕС
8. Прессъобщение – 5 февруари 2013
9. Брошура по проекта

Събития

1. На 03 май 2012г. от 11:00 ч. в залата на ЦИР на улица \“Червена стена \“ 46 ще се проведе откриваща пресконференция по проект \“Телеуъркинг: нов начин на работа и живот\“, финансиран по ОПРЧР.
2. На 5 февруари 2013г. от 11:00 ч. в залата на ЦИР на улица Червена стена 46 се проведе пресконференция по проект Телеуъркинг:нов начин на работа и живот, финансиран по ОПРЧР.
3. На 25 март 2013г., от 9 ч. в хотел Шератон, зала \“Роял 2\“ ще се проведе закриваща конференция на тема: \“Тенденции на пазара на труда и възможности за прилагане на гъвкави форми на заетост\“, в рамките на проект финансиран по ОПРЧР.