Аз съседът и общината

 Фондация „Център за икономическо развитие” изпълнява проект „Аз съседът и общината”, финансиран от Програма Европа – граждански проекти и европейски практики на Столична община. Целта на проекта е да съдейства за насърчаване на взаимодействието между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване, прилагане и популяризиране на политики и добри практики за развитие на местната общност и увеличаване информираността на гражданите за предимствата на европейското гражданство. Една от основните дейности на проекта е свързана със стимулиране на обществената и личната активност за управление и поддържане на етажната собственост. Целта на проекта е да съдейства за оптимизацията на съществуващия модел за управление и поддържане на етажната собственост според изискванията на ЗУЕС и популяризирането на добри европейски практики на добросъседство. Предвиждаме преглед на вписаните в публичния регистър на района брой и форми на управление на етажната собственост и анализ на процеса на тяхното учредяване. Формите на анализ включват преглед на релевантна общинска документация, интервюта със специализираната администрация на района и с действащи председатели на сдружения/общи събрания, както и разработка на специализирана анкета за гражданите. Като продължение на тази дейност е и предвиденото участие на експерти в общи събрания на етажна собственост с цел запознаване на живущите с изискванията на ЗУЕС, оказване на съдействие и консултации при подготовка на техническите паспорти на сградите, както и запознаване на гражданите с Националната програма за обновяване на жилищните сгради в Република България, като и разясняване на условията за ползване на средства от фонд „Енергийна ефективност”. Ще бъдат представени и добри европейски практики на управление и стопанисване на етажната собственост на страни от ЕС. Проектът включва и организиране на чествания на Международния ден на съседа, в рамките на които ще бъдат представени и инициативите на Столична община за повишаване на качеството на живот в столицата и утвърждаване на доброто управление в местната власт. В края на проекта ще бъде организиран семинар с участието на представители на администрацията от районите «Младост», «Триадица» и «Лозенец», Столична община, и председатели на етажна собственост или сдружения. На семинара ще представим резултатите от проекта и препоръките за мултиплициране на добрите практики на добросъседство и възможностите за развитие на жилищната политика на Столична община. Прес-съобщение за заключителен семинар по проекта. Лица за контакт: Мария Прохаска m.prohaska@ced.bgБленика Джелеповаb.djelepova@ced.bg