Информационен и документационен център на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в България

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е своеобразен клуб на единомислещи държави, в който членуват 30 държави, които произвеждат 2/3 от стоките и услугите в целия свят. Условието за членство е само едно – държавата да развива пазарна икономика и демократична система на управление. ОИСР оказва помощ на правителствата за решаването на жизнено важни  въпроси на съвременното развитие. Приоритетни области на ОИСР: макроикономическа политика, финансова и фискална политика, индустриална политика и технологии, социална политика, статистика, търговия, електронна търговия, устойчиво развитие, публичен мениджмънт, предприемачество, пазар на труда и заетост, земеделие, енергетика, борба срещу престъпността и корупцията, образование, околна среда, правна реформа, работа със страни не-членки.

Държави-членки на ОИСР са Австралия, Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Исландия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Южна Корея, Люксембург, Мексико, Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, САЩ, Словакия, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Швеция, Швейцария, Чехия, и Япония.

През 1999 с решение на Министерският съвет Центърът за икономическо развитие е определен да представлява Информационен център в България за издания и документация на ОИСР. Информационният център на ОИСР за издания и документация функционира от 2000 година. Центърът притежава специализирани издания на ОИСР в основните й приоритетни области. Библиотеката разполага с периодични издания и книги, които могат да се ползват всеки работен ден от 15 до 17 часа.

Приемно време на библиотеката:
понеделник – петък, 15 – 17 часа
Адрес:
Ул. „Червена стена“ N 46
1421 София
тел.: 02 81 90 752