Програма за усъвършенстване механизма на капиталовите трансфери

След успешно приключилите два проекта по проблемите на фискалната децентрализация, осъществени с финансовото съдействие на Инициативата за реформа в местното самоуправление и административното обслужване към Институт “Отворено общество”, Будапеща, в края на 2006 г. ЦИР завърши работа си по третия проект, свързан със спецификата на механизма на разпределяне на капиталовите трансфери в България.

Основната цел на проекта е да се направи експертен анализ и да се разработят обучителни материали (на основата на конкретни казуси от 5 общини в страната) относно системата на разпределяне на целевата субсидия за инвестиции, които да дадат възможност да се обмени опит между страните от ЦИЕ и се определят добрите и лошите практики в областта на местното финансиране. Този проблем е от голямо значение като се има предвид лошото състояние на инфраструктурата в страните от региона и необходимостта от инвестиции за нейното възстановяване и поддържане.

Екипът, работещ по проекта, имаше за цел да очертае необходимите мерки за подобряване на системата на местно финансиране (планиране, определяне на инвестициите, разпределяне) като я направи по-прозрачна и по-предсказуема.

На основата на анализа на сега съществуващите юридически и фискални взаимоотношения между централната и местната власт в страната и почерпения опит на другите страни от ЦИЕ в тази област екипът предложи програма от мерки за подобряване на механизма на предоставяне на целева субсидия за инвестиции.