Формулиране на политика за управление на градския транспорт в София.

Основната цел на проекта е формулиране на адекватни условия за ефективно управление и прилагане на политики за устойчиво развитие в градския транспорт в София. Философията на проекта се състои в подобряване на транспортната политика и постигането основните краткосрочни цели, които да позволят осъществяване на стратегия за дългосрочно развитие.  Проектът се изпълнява с партньорство с БУЛПЛАН и е финансиран от Инициативата за местно самоуправление  на Институт „Отворено Общество““ – Будапеща.Лице за контакт:Георги Попчевтел.(+359 2) 819 07 74 E-Mail: G.Popchev@ced.bg „