Настояще и бъдеще на трансграничното сътрудничество между България и Сърбия в областта на икономическата политика и присъединяването към ЕС

“Настояще и бъдеще на трансграничното сътрудничество между България и Сърбия в областта на икономическата политика и присъединяването към ЕС”/декември 2004-септември 2005/, финансиран от Институт “Отворено общество”-София. Съвместен проект на ЦИР /водещ партньор/ и Икономическия институт, Сърбия .Проектът има за цел да стимулира установяването и развитието на по-тесни връзки между български и сръбски аналитични центрове в областта на икономическата политика и присъединяването на двете страни към ЕС. ЦИР и Икономическият институт /Сърбия/ ще проучат картината на съвместната дейност и сътрудничество между български и сръбски НПО /за периода – 2000-2004/, ще анализират състоянието на това сътрудничество, ще разработят и предложат стратегия за развитие и стимулиране на трансграничното партньорство, което да се подчини на една по-дългосрочна визия за развитие на двете страни в рамките на ЕС. Лице за контакт: Мариета ЦветковскаЕл.поща: M.Tzvetkovska@ced.bgТел. +359 2 81 90 759