Econ.bg – деловият Интернет портал на България

Деловият Интернет портал ECON.BG е Интернет-базирана медия и справочник на български и английски език. Той е създаден в резултат на съвместен проект на Центъра за икономическо развитие и USAID и стартира в българското Интернет пространство на 25 април 2001г. Към настоящия момент ECON.BG се посещава от над 100 000 посетители на ден, които генерират повече от 200 000 показвания на заглавната страница.
В ECON.BG можете да намерите:

  •  Информация за над 100 000 реално работещи фирми: фирменият каталог на портала предоставя възможност за представяне на компании и организации с неограничен по обем текстови, графичен и мултимедиен профил;
  • Над 15 000 актуални обяви в целия спектър от дейности, стоки и услуги. Бизнесът публикува безплатно предложенията и търсенията си в ECON.BG;
  • И още над 1 000 свободни работни места. Тук е мястото, където всеки може да намери своята работа, а работодателите – да предложат безплатно свободните позиции;
  • Горещи оферти: деловият портал предоставя на вниманието на читателите информация за примамливи промоции и отстъпки;
  • Анализи в 16 тематични направления. Порталът публикува последните макроикономически, секторни и регионални изследвания за страната;
  • Актуален информационен поток: новини и предстоящи събития от икономическия и обществен живот в България и по света;
  • Безплатен достъп до пълната нормативна уредба. Порталът публикува последните изменения в нормативните актове, представени в добре структурирана база данни;
  • Обхватна структура от хипервръзки. Разделени в 24 направления със съответните категории, линковете в ECON.BG са пътеводител в Интернет пространството;
  • Актуални котировки от валутния и капиталов пазар с добре поддържани архиви и възможност за графични и числови справки за изминали периоди.

Деловият портал неизменно следва няколко основни насоки  на развитие – количествено и качествено подобрение на настоящите информационни рубрики, планиране и подготовка на нови рубрики и услуги, развитие на маркетинговата стратегия и търсене на нови маркетингови решения.

Вижданията за по-нататъшното развитие на ECON.BG предвиждат  разширяване обхвата и формата на предлаганата информация и разнообразяване на услугите, които потребителите ще могат да ползват през деловия портал. ECON.BG ще продължи да събира информация и услуги, за да бъде мястото, където всеки може намери, това което търси в Мрежата.

За контакти:
1421 София, ул. Червена стена 46
тел: + 359 2 964 11 45, + 359 2 964 11 46;
факс: + 359 2 819 07 72;
e-mail: portal@ced.bg;
www.econ.bg