Роля на местните власти за насърчаване на местното икономическо развитие

С подкрепата на инициативата за местно самоуправление на Институт “Отворено общество” – Будапеща /www.lgi.osi.hu/Целта на проекта е: разработване и предлагане на политики относно местното икономическо развитие, включващи рационално използване на общинските ресурси и потенциал за стимулиране на бизнеса, ускоряване на местното икономическо развитие и създаването на работни места.Задачите, изпълнени в рамките на проекта от Центъра за икономическо развитие, бяха: оценка на действията на местните власти за насърчаване на икономическото развитие, анализ на правната и икономическата рамка в подкрепа на икономическото развитие, характеристика на актуалната роля на общинските власти и бъдещите отговорности в подкрепа на местния бизнес и предприемачеството. Сред основните решения, предложени от ЦИР, важно значение има същетественото укрепване на партньорствата между местните власти, бизнеса и неправителствените организации.Лице за контакт:Анелия Дамянова, доктор по икономикаE-Mail: A.Damianova@ced.bg