Обучение по корпоративно управление за директори

Презентации:Правни задължения на ДиректоритеКОРПОРАТИВНИТЕ РЪКОВОДНИ OРГАНИ/НАДЗОРНИ СЪВЕТИ И СЪВЕТИ НА ДИРЕКТОРИ/ И ДОБРАТА ПРАКТИКА НА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ Добрата практика на корпоративното управлениеРазкриване на информация пред инвеститориГолеми сделки. Сделки със заинтересовани лицаПрава на акционера по ЗППЦК и ТЗТъргово предлаганеДопълнителни материaли:Разкриване на информация пред инвеститори(Приложения)От модул III(Приложения)