Публикации

Правно и институционално регламентиране на помощта за развитие в България

Документ

>>>>>

Законодателна рамка за развитие на информационните и комуникационните технологии в България

Документът е структуриран според основните въпроси, касаещи по един или друг начин наличието и развитието на законодателството в областта. В този смисъл, в него са залегнали следните базови теми: Правна рамка на телекомуникационният сектор Правен статус на субектите на телекомуникационния пазар. Способи за контрол в сектора. Политика на регулация и дерегулация на далекосъобщителните мрежи и […]

>>>>>