Публикации

Нов аналитичен доклад с препоръки Ролята на синдикатите от Централна и Източна Европа за възходяща конвергенция на социалните стандарти от Мария Прохаска

ARTUS_Policy Paper_BG_November 2020 (6)

>>>>>

Нова публикация

ЦИР публикува доклад на тема“Европейските измерения на дейността на българските синдикати“ /на английски/

>>>>>
Post Image

Наръчник за социалните партньори по темата за новите форми на работа /Въпроси и отговори/

Центърът за икономическо развитие подготви и публикува в Интернет нова публикация – Наръчник за социалните партньори по темата за новите форми на работа /Въпроси и отговори/. Изданието е достъпно на следния линк: Novi formi_May_2019_BG-rev

>>>>>

Нови форми на работа в България – национален доклад

Нови форми на работа в България – национален доклад (свали документа)

>>>>>

Индустриалните отношения в България: настояще и бъдеще

Докладът анализира съвременното състояние и перспективите за развитието на индустриалните отношения и социалния диалог в България в периода на възстановяването от икономическата криза.

>>>>>

Правно и институционално регламентиране на помощта за развитие в България

Документ

>>>>>

Законодателна рамка за развитие на информационните и комуникационните технологии в България

Документът е структуриран според основните въпроси, касаещи по един или друг начин наличието и развитието на законодателството в областта. В този смисъл, в него са залегнали следните базови теми: Правна рамка на телекомуникационният сектор Правен статус на субектите на телекомуникационния пазар. Способи за контрол в сектора. Политика на регулация и дерегулация на далекосъобщителните мрежи и […]

>>>>>