Проекти

Уебинар: 26 февруари 2019

На 26 февруари 2019 г. от 16.30 часа българско време ЦИР проведе уебинар на тема: „Заетост в онлайн платформите. Нови форми на работа“. Гост-лектор ще бъде г-н Матиас Шафер, ръководител на екип Икономическа политика, Фондация „Конрад Аденауер“-Германия.

>>>>>

Предстоящо: Уебинар

Центърът за икономическо развитие подготвя провеждането през февруари 2019 година на Skype уебинар. За участие ще бъдат поканени изследователи и представители на социалните партньори и експерт от Германия.  Темата ще бъде Новите форми на работа и влиянието им върху индустриалните отношения.

>>>>>

Новите форми на работа – развитие на проекта

ЦИР подготвя серия от дълбочинни интервюта по темата за новите форми на работа /разпространение, трудово-правни въпроси и условия на труд и заплащане/.

>>>>>

Новите форми на работа – развитие на проекта

За целите на проекта, посветен на новите форми на работа, социологическа агенция ЕСТАТ проведе две дискусии във фокус групи през септември-октомври.

>>>>>

Новите форми на работа – развитие на проекта

През периода юли-септември 2018 година по поръчка на ЦИР социологическа агенция ЕСТАТ проведе национално представително изследване на тема „Новите форми на работа и заетост“.

>>>>>

Адаптиране на индустриалните отношения към новите форми на работа

Центърът за икономическо развитие е партньор за България по проект „Адаптиране на индустриалните отношения към новите форми на работа“, финансиран от DG Employment, Social Affairs and Inclusion-European Commission. В проекта участват организации от Румъния, Полша, Хърватия, Чехия и Македония.

>>>>>

Индустриалните отношения в Централна и Източна Европа: Предизвикателства при икономическото възстановяване

Центърът за икономическо развитие (ЦИР), България, съвместно с партньорите си: IRMO, Хърватска, Университета на Тарту, Естония, CRPM, Македония, IPA, Полша, IPP, Румъния  и RILSA, Чехия продължават усилията си за развитие на националните експертизи в областта на индустриалните отношения в страните от Централна и Източна Европа. Проектът, „Индустриалните отношения в Централна и Източна Европа: Предизвикателства при […]

>>>>>

Равенство на жените и мъжете при вземането на решения в икономиката

Министерството на труда и социалната политика в партньорство с Центъра за икономическо  развитие са изпълнители на проект, финансиран от Европейската комисия, Генерална  дирекция „Правосъдие“, който третира участието на жените в процеса на взимане на  икономически решения. Проектът e изпълнен в периода ноември 2012 г. – октомври 2015 г. Проектът има за цел да продължи усилията […]

>>>>>

Състояние и развитие на електроенергийния сектор в България

>>>>>

Практически знания за МСП и НПО относно националните стратегически документи за Европейските структурни фондове

Центърът за икономическо развитие съвместно с Националното сдружение на малкия и средния бизнес изпълняват проект на тема “Предоставяне на практически знания на МСП и НПО относно националните стратегически програмни документи за Европейските фондове”. Проектът се финансира от Програма ФАР-2004 “Развитие на гражданското общество”.Основната цел на проекта е да се запознаят представителите на малкия и средния […]

>>>>>