Проекти

Второ обучение на тема „Европейските работнически съвети в Централна и Източна Европа“

На 16 ноември 2021 г. Центърът за икономическо развитие съвместно с Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ проведе обучение на тема „Европейските работнически съвети в Централна и Източна Европа“. В него участваха представители на отраслови синдикални федерации и представители в европейски работнически съвети.По-долу можете да видите програмата на обучението. prog.sem.ERS_November2021_ER_MP

>>>>>

Обучение на тема „Европейските работнически съвети в Централна и Източна Европа“

На 9 юли 2021 г. Центърът за икономическо развитие съвместно с Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ проведе обучение на тема „Европейските работнически съвети в Централна и Източна Европа“. В него участваха представители на отраслови синдикални федерации и представители в европейски работнически съвети.По-долу можете да видите програмата на обучението. Програма-Обучение-КНСБ-9 юли 2021

>>>>>

Пореден проект по темата за индустриалните отношения

Центърът за икономическо развитие участва в пореден международен проект в областта на индустриалните отношения. Проектът е посветен на темата за Европейските работнически съвети /ЕРС/ като средство за представителство на интересите на работниците и служителите в многонационалните компании в ЕС. Проектът е иницииран от Института за публични политики – Румъния и в него участват още изследователски […]

>>>>>

Нов проект: КОВИД-19 и равенството на половете

  Центърът за икономическо развитие изпълнява проект по темата за социално-икономическите последици от кризата с КОВИД-19 и равнопоставеността на половете. Това е съвместен проект с Института за социални изследвания – Италия и е възложен от Европейския институт за равенство на половете. Целта на проекта е да се събере информация и да се формира ново познание […]

>>>>>

Уебинар: 26 февруари 2019

На 26 февруари 2019 г. от 16.30 часа българско време ЦИР проведе уебинар на тема: „Заетост в онлайн платформите. Нови форми на работа“. Гост-лектор ще бъде г-н Матиас Шафер, ръководител на екип Икономическа политика, Фондация „Конрад Аденауер“-Германия.

>>>>>

Предстоящо: Уебинар

Центърът за икономическо развитие подготвя провеждането през февруари 2019 година на Skype уебинар. За участие ще бъдат поканени изследователи и представители на социалните партньори и експерт от Германия.  Темата ще бъде Новите форми на работа и влиянието им върху индустриалните отношения.

>>>>>

Новите форми на работа – развитие на проекта

ЦИР подготвя серия от дълбочинни интервюта по темата за новите форми на работа /разпространение, трудово-правни въпроси и условия на труд и заплащане/.

>>>>>

Новите форми на работа – развитие на проекта

За целите на проекта, посветен на новите форми на работа, социологическа агенция ЕСТАТ проведе две дискусии във фокус групи през септември-октомври.

>>>>>

Новите форми на работа – развитие на проекта

През периода юли-септември 2018 година по поръчка на ЦИР социологическа агенция ЕСТАТ проведе национално представително изследване на тема „Новите форми на работа и заетост“.

>>>>>

Адаптиране на индустриалните отношения към новите форми на работа

Центърът за икономическо развитие е партньор за България по проект „Адаптиране на индустриалните отношения към новите форми на работа“, финансиран от DG Employment, Social Affairs and Inclusion-European Commission. В проекта участват организации от Румъния, Полша, Хърватия, Чехия и Македония.

>>>>>