Новини

Вече е време за отговори

Статията е публикувана във в-к „Труд““ на 20 Декември 2004 г. /Брой 352/ Партиите трябва да имат позиции по ключови за икономиката въпросиВече е време за отговориАлександър БожковГеорги Прохаски През 2005 година предстоят шестите парламентарни избори в най-новата история на България. Те ще бъдат проведени за втори пореден път в период на стабилност

>>>>>

Насоки за икономическото развитие на България 2005-2010

Центърът за икономическо развитие изпълни през 2004-2005 г. проект по тема: “Насоки за икономическото развитие на България 2005-2010”. Проектът беше финансиран от Институт “Отворено общество”-София.  Основната цел на проекта беше разработване на средносрочна стратегия за развитието на страната, включваща преглед на състоянието на икономиката в началото на 2005 г., обзори на данъчната, бюджетната и валутната […]

>>>>>

Разработване на икономически доклади за президента

Доклада може да намерите тук.“Конвергенция и европейски фондове” e заглавието на втория икономически доклад

>>>>>

Либерализиране на търговията в България

Проектът е спонсориран от Дирекция „Търговия““ на ОИСР в рамките на дейността на Центъра за сътрудничество със страни не-членки (www.oecd.org) във връзка с организирането на кръгла маса в Париж през юли 2000 г. Основната цел на проекта е да се оцени направеното в областта на либерализирането на търговията в България през последните 10 години и да се […]

>>>>>
Post Image

Забавеният ръст на БВП за 2003 г. може да ни поднесе добра новина

Ивайло Николов, в-к „Пари“ бр. 63 /01 Април 2004 г./ В НАЧАЛОТО на седмицата НСИ представи предварителните данни за БВП за четвъртото тримесечие на 2003 г. и за цялата 2003 г. Годишният БВП достига номинален стойностен обем от 34 410 млн. лева /19 858 млн. USD при среден годишен курс 1.733 лв. за долар/. Така […]

>>>>>

Държавата може по-добре да използва интелектуалния потенциал на нацията

Г-н Прохаски, с какви идеи и цели създадохте Центъра за икономическо развитие? Центърът за икономическо развитие бе създаден от екип от икономисти, който  работи заедно от лятото на 1996 година. Тогава, в условията на  много тежка икономическа и финансова криза, беше ясно, че трябва да се търсят нови пътища за икономическото развитие на България. И […]

>>>>>

Проблеми на преструктурирането на въгледобива в Полша и България

Целта на публикацията е да популяризира резултатите от конференцията на тема:     “Преструктуриране на въгледобива в Полша и България”, проведена на 22-23 октомври 1998 г. в София с участието на работещи в сферата на въгледобива. Проявата беше организирана в рамките на програмата SUPPORT FOR ECONOMIC REFORM IN BULGARIA, финансирана от Институт „Отворено общество““ – Будапеща. Обобщеният характер […]

>>>>>