Новини

Какви правила препоръчва ОИСР на държавата акционер

Статията е публикувана във в-к Дневник на 08.12.2005Корпоративното управление е установен факт в българските публични дружества, съществува нормативна уредба и постепенно се формира добра практика. Законовата и регулативната основа отговарят на правилата, налагани от ЕС и препоръчвани от ОИСР (Организацията за икономическо сътрудничество и развитие). Внимание заслужава един нов момент в съвременното корпоративно управление: правилата […]

>>>>>

Резюме на доклада „Икономиката на България

октомври 2011 г.“

>>>>>

Тримесечен доклад „Икономиката на България““

октомври 2011 г.“

>>>>>

Резюме на Тримесечния доклад „Икономиката на България““

януари 2012 г.“

>>>>>

Тримесечен доклад „Икономиката на България““

април 2012 г.“

>>>>>

Има разминаване между добрите макроикономически показатели и оценката на предприемачите за бизнес климата

 – Г-н Николов, защо продължават противоречивите и нееднозначни оценки за икономическото развитие на страната?Ивайло Николов:- Оценките в последния Доклад на Центъра за икономическа развитие „Икономиката на България през второто тримесечие на 2003″“

>>>>>

„Икономиката на България““

пълен текст на доклада

>>>>>

Насоки за икономическото развитие на България 2005-2010

Центърът за икономическо развитие изпълни през 2004-2005 г. проект по тема: “Насоки за икономическото развитие на България 2005-2010”. Проектът беше финансиран от Институт “Отворено общество”-София.  Основната цел на проекта беше разработване на средносрочна стратегия за развитието на страната, включваща преглед на състоянието на икономиката в началото на 2005 г., обзори на данъчната, бюджетната и валутната […]

>>>>>

Разработване на икономически доклади за президента

Доклада може да намерите тук.“Конвергенция и европейски фондове” e заглавието на втория икономически доклад

>>>>>

Либерализиране на търговията в България

Проектът е спонсориран от Дирекция „Търговия““ на ОИСР в рамките на дейността на Центъра за сътрудничество със страни не-членки (www.oecd.org) във връзка с организирането на кръгла маса в Париж през юли 2000 г. Основната цел на проекта е да се оцени направеното в областта на либерализирането на търговията в България през последните 10 години и да се […]

>>>>>