Author Archives: ced

Предстоящо

През месец април 2019 Центърът за икономическо развитие ще отпечата на български и английски език публикация на тема: „Новите форми на работа в България“.

>>>>>

Основни изводи от националното проучване.

Все още в България категорично преобладават наетите работници и служители по класически трудов договор. Постепенно се оформя и групата на самонаетите лица, от средите на които са и представителите на новите форми на работа. Новите форми на работа ще продължат да навлизат в българската практика, но не много бързо и масово.

>>>>>

Предстоящо: Уебинар

Центърът за икономическо развитие подготвя провеждането през февруари 2019 година на Skype уебинар. За участие ще бъдат поканени изследователи и представители на социалните партньори и експерт от Германия.  Темата ще бъде Новите форми на работа и влиянието им върху индустриалните отношения.

>>>>>

Новите форми на работа – развитие на проекта

ЦИР подготвя серия от дълбочинни интервюта по темата за новите форми на работа /разпространение, трудово-правни въпроси и условия на труд и заплащане/.

>>>>>

Новите форми на работа – развитие на проекта

За целите на проекта, посветен на новите форми на работа, социологическа агенция ЕСТАТ проведе две дискусии във фокус групи през септември-октомври.

>>>>>

Новите форми на работа – развитие на проекта

През периода юли-септември 2018 година по поръчка на ЦИР социологическа агенция ЕСТАТ проведе национално представително изследване на тема „Новите форми на работа и заетост“.

>>>>>

Новите форми на работа – развитие на проекта

ЦИР изпълнява изследователски проект по темата за новите форми на работа в партньорство с изследователски центрове от Македония, Хърватска, Румъния, Полша и Чехия. Той се отнася най-вече до най-съвременните и нестандартни форми на работа, които се развиват бързо през последните години под влияние на дигитализацията на икономиката.      

>>>>>

Адаптиране на индустриалните отношения към новите форми на работа

Центърът за икономическо развитие е партньор за България по проект „Адаптиране на индустриалните отношения към новите форми на работа“, финансиран от DG Employment, Social Affairs and Inclusion-European Commission. В проекта участват организации от Румъния, Полша, Хърватия, Чехия и Македония.

>>>>>