Author Archives: ced

Приключи проектът за новите форми на работа и индустриалните отношения

Центърът за икономическо развитие приключи успешно изпълнението на дейностите по проекта за новите форми на работа и индустриалните отношения.

>>>>>

Пресконференция по проект „Нови форми на работа“ на 9 юли 2019 г.

Центърът за икономическо развитие организира пресконференция по проекта „Нови форми на работа“ на 9 юли 2019 г. от 11 часа в пресклуба на Българската телеграфна агенция.

>>>>>

Международна конференция по проект „Нови форми на работа“

На 13 юни 2019 г. в Букурещ се състоя международна конференция по проекта за новите форми на работа. На нея бяха представени и дискутирани националните доклади от всички страни участнички, както и изводи и препоръки от значение за всички. Нови форми на работа в България – национален доклад (свали документа)

>>>>>
Post Image

Наръчник за социалните партньори по темата за новите форми на работа /Въпроси и отговори/

Центърът за икономическо развитие подготви и публикува в Интернет нова публикация – Наръчник за социалните партньори по темата за новите форми на работа /Въпроси и отговори/. Изданието е достъпно на следния линк: Novi formi_May_2019_BG-rev

>>>>>

Нови форми на работа в България – национален доклад

Нови форми на работа в България – национален доклад (свали документа)

>>>>>

Предстоящо

През месец април 2019 Центърът за икономическо развитие ще отпечата на български и английски език публикация на тема: „Новите форми на работа в България“.

>>>>>

Основни изводи от националното проучване.

Все още в България категорично преобладават наетите работници и служители по класически трудов договор. Постепенно се оформя и групата на самонаетите лица, от средите на които са и представителите на новите форми на работа. Новите форми на работа ще продължат да навлизат в българската практика, но не много бързо и масово.

>>>>>

Предстоящо: Уебинар

Центърът за икономическо развитие подготвя провеждането през февруари 2019 година на Skype уебинар. За участие ще бъдат поканени изследователи и представители на социалните партньори и експерт от Германия.  Темата ще бъде Новите форми на работа и влиянието им върху индустриалните отношения.

>>>>>

Новите форми на работа – развитие на проекта

ЦИР подготвя серия от дълбочинни интервюта по темата за новите форми на работа /разпространение, трудово-правни въпроси и условия на труд и заплащане/.

>>>>>

Новите форми на работа – развитие на проекта

За целите на проекта, посветен на новите форми на работа, социологическа агенция ЕСТАТ проведе две дискусии във фокус групи през септември-октомври.

>>>>>