Author Archives: ced

Наръчник за Европейските работнически съвети

Центърът за икономическо развитие подготви и разпространи Наръчник за Европейските работнически съвети. Предназначен е за работниците и служителите в поделенията на многонационалните компании в България. Той е достъпен на български език тук.

>>>>>

Аналитичен доклад с препоръки по темата за европейските работнически съвети и опита на България

Центърът за икономическо развитие подготви аналитичен доклад с препоръки по темата за европейските работнически съвети и опита на България. Линк към публикацията виж тук – Nat Assess Report_BG_Final.

>>>>>

Второ обучение на тема „Европейските работнически съвети в Централна и Източна Европа“

На 16 ноември 2021 г. Центърът за икономическо развитие съвместно с Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ проведе обучение на тема „Европейските работнически съвети в Централна и Източна Европа“. В него участваха представители на отраслови синдикални федерации и представители в европейски работнически съвети.По-долу можете да видите програмата на обучението. prog.sem.ERS_November2021_ER_MP

>>>>>

Обучение на тема „Европейските работнически съвети в Централна и Източна Европа“

На 9 юли 2021 г. Центърът за икономическо развитие съвместно с Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ проведе обучение на тема „Европейските работнически съвети в Централна и Източна Европа“. В него участваха представители на отраслови синдикални федерации и представители в европейски работнически съвети.По-долу можете да видите програмата на обучението. Програма-Обучение-КНСБ-9 юли 2021

>>>>>

Пореден проект по темата за индустриалните отношения

Центърът за икономическо развитие участва в пореден международен проект в областта на индустриалните отношения. Проектът е посветен на темата за Европейските работнически съвети /ЕРС/ като средство за представителство на интересите на работниците и служителите в многонационалните компании в ЕС. Проектът е иницииран от Института за публични политики – Румъния и в него участват още изследователски […]

>>>>>

Приключи проектът за новите форми на работа и индустриалните отношения

Центърът за икономическо развитие приключи успешно изпълнението на дейностите по проекта за новите форми на работа и индустриалните отношения.

>>>>>

Пресконференция по проект „Нови форми на работа“ на 9 юли 2019 г.

Центърът за икономическо развитие организира пресконференция по проекта „Нови форми на работа“ на 9 юли 2019 г. от 11 часа в пресклуба на Българската телеграфна агенция.

>>>>>

Международна конференция по проект „Нови форми на работа“

На 13 юни 2019 г. в Букурещ се състоя международна конференция по проекта за новите форми на работа. На нея бяха представени и дискутирани националните доклади от всички страни участнички, както и изводи и препоръки от значение за всички. Нови форми на работа в България – национален доклад (свали документа)

>>>>>
Post Image

Наръчник за социалните партньори по темата за новите форми на работа /Въпроси и отговори/

Центърът за икономическо развитие подготви и публикува в Интернет нова публикация – Наръчник за социалните партньори по темата за новите форми на работа /Въпроси и отговори/. Изданието е достъпно на следния линк: Novi formi_May_2019_BG-rev

>>>>>

Нови форми на работа в България – национален доклад

Нови форми на работа в България – национален доклад (свали документа)

>>>>>