Работна среща по проект Индустриалните отношения в Централна и Източна Европа: Предизвикателства при икономическото възстановяване.

През периода 16-18 май 2016 г. в София се проведе работна среща по проект Индустриалните отношения в Централна и Източна Европа: Предизвикателства при икономическото възстановяване.

В нея участвуваха по един представител от партньорските организации от Република Хърватска, Чешката Република, Естония, Република Македония, Полша и Румъния. В срещата взеха също участие ангажираните по проекта експерти от Центъра за икономическо развитие и Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Основна тема на дискусиите беше методологията на изследванията и по-конкретно:

  • интервюта / участници, съдържание на въпросниците – еднакви или различни въпроси и др./;
  • фокус групи /брой на участниците, тематично съдържание, разлика с foresight workshops и др./;
  • foresight workshops /методология, участници, теми на дискусиите/.

Участниците в работната среща обсъдиха също и съдържанието на националните доклади, както и на сравнителния доклад и видео материалите по проекта. Бяха изказани различни гледни точки за разпространяването на информацията в т.ч. за подготовката на инфографиките. На работната среща бяха обсъдени и организационни въпроси, свързани с изпълнението на проекта. Участниците се договориха също за подхода за оценка и мониторинг на проекта.