Основни изводи от националното проучване.

Все още в България категорично преобладават наетите работници и служители по класически трудов договор.

Постепенно се оформя и групата на самонаетите лица, от средите на които са и представителите на новите форми на работа.

Новите форми на работа ще продължат да навлизат в българската практика, но не много бързо и масово.