Нов проект: КОВИД-19 и равенството на половете

 

Центърът за икономическо развитие изпълнява проект по темата за социално-икономическите последици от кризата с КОВИД-19 и равнопоставеността на половете. Това е съвместен проект с Института за социални изследвания – Италия и е възложен от Европейския институт за равенство на половете. Целта на проекта е да се събере информация и да се формира ново познание по тези тема с фокус върху баланса между работа и личен живот. Очаква се също така проектът да генерира изводи и препоръки от гледна точка на равенството на половете за мерките и политиките за излизане от кризата.

Изследването за България ще включва преглед на литературата и дълбочинни полу-стандартизирани интервюта със заинтересованите страни. Идеята е да се оцени ефективността на мерките за справяне с кризата и подкрепа на жените и мъжете в опитите им за съчетаване на работата, семейния и личния живот в настоящата ситуация.