Наръчник за Европейските работнически съвети

Центърът за икономическо развитие подготви и разпространи Наръчник за Европейските работнически съвети. Предназначен е за работниците и служителите в поделенията на многонационалните компании в България. Той е достъпен на български език тук.