Международна конференция по проект „Нови форми на работа“

На 13 юни 2019 г. в Букурещ се състоя международна конференция по проекта за новите форми на работа. На нея бяха представени и дискутирани националните доклади от всички страни участнички, както и изводи и препоръки от значение за всички.

Нови форми на работа в България – национален доклад (свали документа)